Bostäder

INFORMATION VID STRÖMAVBROTT, KLICKA HÄR!

Inflyttning

Fastighetsförvaltaren besiktigar lägenheterna tillsammans med den föregående hyresgästen och skriver ett besiktningsprotokoll. Du får tillträde till lägenheten klockan tolv den dag då ditt hyresavtal börjar gälla. Om det skulle ske på en helg får du tillträde till lägenheten första vardagen efter helgen. Nycklarna kvitterar du ut hos Hyresbostäder om inget annat anges. Ta gärna del av protokollet från besiktningen och återkom omgående till Hyresbostäder om du har anmärkningar på städningen. 

Hemförsäkring

Tänk på att det är viktigt att ordna med en hemförsäkring. Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid till exempel brand, inbrott, översvämning eller om du blir skadeståndsskyldig. 

Inomhustemperatur

Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader.

Allmän trivsel

Självklart är det viktigt att visa hänsyn till sina grannar. Här är några enkla riktlinjer för att skapa en trevlig boendemiljö för alla:

  • Mellan kl 22 och 8 ska det vara tyst och lugnt – spela ingen hög musik eller liknande som kan störa dina grannar.
  • Ställ inte avfall eller tillhörigheter så som barnvagnar, dörrmattor eller liknande i gemensamma utrymmen –  vid brand kan det bidra till stor fara både för rökutveckling och framkomlighet. 
  • Förhindra inbrott genom att alltid stänga entrédörrar och låsa till vinds- och källarutrymmen.
  • Mata inte fåglar från fönster eller balkong, det kan både smutsa ner och locka råttor.
  • Sätt balkonglådorna på insidan av balkongräcket så att de inte riskerar att ramla ner.
  • Rök inte på gemensamma ytor och ta hänsyn till grannar även om rökningen sker utomhus som till exempel på balkongen.

Uppsägning och avflyttning

Uppsägning ska ske skriftligen till din fastighetsförvaltare. Uppsägningstiden är tre månader och uppsägningen måste vara hos förvaltaren senast vid månadsskiftet tre månader före du önskar att flytta ut. Om du till exempel säger upp ditt hyresavtal 5 mars löper det ut till den 30 juni. Om du däremot säger upp ditt avtal siste februari löper hyresavtalet ut till 31 maj.

Saknar du någon information? 

Hör gärna av dig till oss på Hyresbostäder så att vi kan uppdatera med matnyttig information som underlättar för dig som hyresgäst info@hyresbostader.net